За нас


dentalphotography.bg

Д-р Тодор Узунов е главен асистент в Катедрата по протетична дентална медицина във Факултета по дентална медицина – София. Има над 20 научни публикации и над 30 участия на републикански и международни конгреси.
Димитър Костурков е студент от VI курс във Факултета по дентална медицина – София.
Владимир Петрувнов е студент от V курс във Факултета по дентална медицина – София.

От 2012 година екипът е провеждал лекции и курсове по време на повечето големи научни форуми по дентална медицина в България. Към настоящият момент лекцията и курсът по дентална фотография са акредитирани към БЗС.